Plan zajęć

11SWSP

Sztuki wizualne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  08:10 10:25 Pracownia działań i projektów artystycznych Ć dr Patrycja Wilczek-Sterna 205 A-24 D/
  10:30 13:30 Malarstwo Ć dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ; mgr Szymon Teluk; dr hab. Ryszard Woźniak, prof. UZ 203 A-24; 204 A-24; 207 A-24; 210 A-24 D/pracownia do wyboru
  15:10 16:40 Zagadnienia i tendencje w sztuce współczesnej W mgr Wojciech Kozłowski 105 A-24 D/wspólnie dla wszystkich kierunków
  16:45 18:15 Zagadnienia i tendencje w sztuce współczesnej Ć mgr Wojciech Kozłowski 105 A-24 D/
Wtorek
  08:45 10:15 Filozofia W dr Artur Pastuszek 105 A-24 D/wspólnie dla wszystkich kierunków
  10:30 12:00 Historia sztuki Ć mgr Mirosława Vierstra 114 A-24 D/
  12:15 13:45 Fotografia Ć dr hab. Helena Kardasz, prof. UZ   D/MODUŁ/MEDIA CYFROWE..
Środa
  09:55 10:40 Historia fotografii W dr Ewa Jędrzejowska 114 A-24 D/MODUŁ/FOTO
  10:45 11:30 Historia fotografii Ć dr Ewa Jędrzejowska 114 A-24 D/MODUŁ/FOTO
  13:30 15:45 Laboratorium techniki i technologii fotografii Ć mgr Marek Lalko   D/MODUŁ/FOTO
Czwartek
  09:00 09:45 Struktury wizualne W prof. dr hab. Jarosław Dzięcielewski 111 A-24 D/
  10:00 13:00 Rysunek Ć mgr Cezary Bednarczyk; dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ; prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger; dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ; mgr Karolina Spiak 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 D/pracownia do wyboru
Piątek
  10:45 13:00 Rzeźba Ć prof. dr hab. Jarosław Dzięcielewski 111 A-24 D/
Nieregularne
      Język obcy - angielski Ć mgr Joanna Simpson   D/
      Język obcy - niemiecki Ć     D/
      Wychowanie fizyczne Ć     D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.