Plan zajęć

11IiE-SP

Informatyka i ekonometria stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
  14:00 16:00 Analiza matematyczna 1 E dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ 223 A-29 27-02-2020; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.