Plan zajęć

11ID-SP

Inżynieria danych stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  15:00 17:00 Podstawy logiki i analizy ilościowej E dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ 218 A-29 24-02-2020; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.