Plan zajęć

11MAT-SP

Matematyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
1I 15:00 17:00 Podstawy logiki i analizy ilościowej E dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ 218 A-29 24-02-2020; /
  16:55 18:25 Analiza matematyczna 1 E prof. dr hab. Witold Jarczyk 210 A-29 24-02-2020; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.