Plan zajęć

21MAT-SP

Matematyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  09:15 11:00 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa/Rachunek prawdopodobieństwa E dr Marta Borowiecka-Olszewska 223 A-29 03-02-2020; /
  11:15 13:00 Algebra ogólna W dr Joanna Skowronek-Kaziów 214 A-29 D/
B 13:15 15:00 Mikroekonomia W dr Dorota Roszkowska-Hołysz 216 A-29 D/
B 15:15 16:50 Mikroekonomia Ć dr Dorota Roszkowska-Hołysz 216 A-29 DN/
Wtorek
  09:15 10:45 Rachunek prawdopodobieństwa W dr Marta Borowiecka-Olszewska 214 A-29 D/
A 11:15 13:00 Podstawy dydaktyki Ć dr Alina Szelecka 217 A-29 D/
B 11:15 13:00 Wstęp do matematyki finansowej L dr Dorota Głazowska 205 A-29 D/
A 13:15 15:00 Pedagogika 1 Ć dr Edyta Kahl-Łuczyńska 213 A-29 D/
B 13:15 15:00 Wstęp do matematyki finansowej W dr Joachim Syga 223 A-29 D/
A 15:15 16:50 Pedagogika W dr Edyta Kahl-Łuczyńska 213 A-29 D/
B 15:15 16:50 Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych Ć dr Magdalena Jurewicz-Nowak 223 A-29 D/
A 16:55 17:40 Pedagogika Ć dr Edyta Kahl-Łuczyńska 213 A-29 D/
Środa
  09:15 11:00 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa/Rachunek prawdopodobieństwa E dr Marta Borowiecka-Olszewska 223 A-29 19-02-2020; /
  09:15 11:00 Analiza matematyczna 3 Ć dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 218 A-29 D/
  11:15 13:00 Algebra ogólna Ć dr Joanna Skowronek-Kaziów 216 A-29 D/
A 13:15 14:45 Psychologia 1 Ć dr Anna Mróz 219 A-29 DN/
A 15:00 16:15 Psychologia 1 Ć dr Anna Mróz 219 A-29 DN/
A 16:30 17:55 Psychologia Ć dr Anna Mróz 219 A-29 DN/
Czwartek
  09:15 11:00 Geometria Ć dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ 3 A-29 D/
  11:15 13:00 Geometria W dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ 3 A-29 D/
A 13:15 15:00 Psychologia W dr Anna Mróz 213 A-29 D/
Piątek
  07:30 09:00 Język angielski 2 L mgr Grażyna Czarkowska 223 A-29 D/
  11:15 12:45 Analiza matematyczna 3 W dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 207 A-29 D/
  13:05 14:35 Rachunek prawdopodobieństwa Ć dr Marta Borowiecka-Olszewska 210 A-29 D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.