Plan zajęć

A31S-RiGB

Administracja stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  08:00 08:45 Analiza finansowa podmiotów sektora publicznego W dr Monika Kaczurak - Kozak 13A AS-50 30-01-2020; /
  08:00 09:30 Analiza finansowa podmiotów sektora publicznego W dr Monika Kaczurak - Kozak 13A AS-50 DP/
  08:00 09:30 Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych W dr Monika Kaczurak - Kozak 13A AS-50 25-11-2019; 09-12-2019; 20-01-2020; 27-01-2020; /
  08:50 09:35 Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych W dr Monika Kaczurak - Kozak 13A AS-50 30-01-2020; /
  09:45 11:15 Analiza finansowa podmiotów sektora publicznego Ć dr Monika Kaczurak - Kozak 13A AS-50 D/
  11:30 13:00 Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych Ć dr Monika Kaczurak - Kozak 13A AS-50 D/
  13:15 14:00 Seminarium dyplomowe S doc. dr Andrzej Łączak 336B AS-52 30-01-2020; /
  13:15 14:45 Seminarium dyplomowe S doc. dr Andrzej Łączak 336B AS-52 DP/
Wtorek
  08:00 09:30 Zarządzanie finansami publicznymi W+C dr inż. Barbara Jurkowska 2 AS-51 D/
  09:45 11:15 Zarządzanie budżetem projektu W+C dr inż. Barbara Jurkowska 2 AS-51 D/
  11:30 13:00 Ekonomika integracji europejskiej W dr inż. Barbara Jurkowska 2 AS-51 D/
Środa
  08:00 09:30 Rachunkowość zarządcza i sprawozdawczość W+C dr Monika Kaczurak - Kozak 13A AS-50 D/
  09:45 11:15 Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego W+C dr Grażyna Świątkowska 2 AS-51 D/
  11:30 13:00 Wykorzystanie funduszy i programów pomocowych L doc. dr Andrzej Łączak 312B AS-52 D/
  13:15 14:45 Ekonomika sfery społecznej W+C dr Grażyna Świątkowska 2 AS-51 D/
  15:00 16:30 Język niemiecki K mgr Jerzy Bielerzewski 302D AS-52 D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.