Plan zajęć

21PED-POWiP-SD

Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
sem.1 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16 28-01-2020; /
  09:45 11:15 Wykład monograficzny: Zarządzanie konfliktem W dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16 28-01-2020; /przedmiot do wyboru
  11:30 13:00 Poradnictwo pedagogiczne W dr Helena Ochonczenko 10 A-20 28-01-2020; /
  13:15 14:45 Poradnictwo pedagogiczne Ć dr Helena Ochonczenko 10 A-20 28-01-2020; /
  16:00 17:30 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy Ć dr Elżbieta Turska 334 A-16 28-01-2020; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.