Plan zajęć

21PED-POWiP-SD

Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
sem.1 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16 D/
  09:45 11:15 Wykład monograficzny: Zarządzanie konfliktem W dr Anita Famuła-Jurczak 439 A-16 DN/przedmiot do wyboru
  09:45 11:15 Wykład monograficzny: Być dobrym rodzicem W dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 11 A-16 DP/przedmiot do wyboru
  11:30 13:00 Poradnictwo pedagogiczne W dr Helena Ochonczenko 10 A-20 DN/
  11:30 13:00 Wykład monograficzny: Pułapki opieki i wychowania W dr Helena Ochonczenko 10 A-20 DP/przedmiot do wyboru
  13:15 14:45 Poradnictwo pedagogiczne Ć dr Helena Ochonczenko 10 A-20 D/
  16:00 17:30 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy W dr Elżbieta Turska 334 A-16 DP/
  16:00 17:30 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy Ć dr Elżbieta Turska 334 A-16 DN/
Środa
  08:00 09:30 Współczesne problemy dzieci i młodzieży W dr Iwona Banach 20 A-16 D/
sem.2 09:45 11:15 Seminarium magisterskie III S dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 336 A-16 D/
  13:15 14:45 Współczesne problemy opieki i wychowania W dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16 D/
  15:00 16:30 Współczesne problemy opieki i wychowania Ć dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 D/
Czwartek
  08:00 09:30 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji K dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ 8 A-27 DN/
  09:45 11:15 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Krzysztof Wąż 229 A-16 DN/
  13:15 14:45 Wykład monograficzny: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych ko W dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 20 A-16 DN/przedmiot do wyboru

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.