Plan zajęć

31PED-RESO-SP

Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  08:00 09:30 Media w edukacji W dr Ewa Nowicka B A-16 D/Wykład łączony
  10:00 11:30 Metody i techniki badań pedagogicznych E dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 20 A-16 03-02-2020; /I termin
  10:00 11:30 Metody i techniki badań pedagogicznych E dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 20 A-16 17-02-2020; /II termin
  11:30 13:00 Metody i techniki badań pedagogicznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl B A-16 D/Wykład łączony
  13:15 14:45 Metody i techniki badań pedagogicznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 324 A-16 D/
Wtorek
  08:00 09:30 Media w edukacji L dr Ewa Nowicka 427 A-16 28-01-2020; /
  09:45 11:15 Metodyka terapii uzależnień Ć dr Andrzej Zygadło 229 A-16 28-01-2020; /
  11:30 13:00 Poradnictwo seksualne Ć dr Joanna Dec-Pietrowska 29 A-16 28-01-2020; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.