Plan zajęć

12BN-SP

Bezpieczeństwo narodowe stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  08:00 14:00 Wychowanie fizyczne 1 Ć mgr Jacek Sajnóg   D/
Wtorek
  09:40 11:10 Wstęp do nauki o bezpieczeństwie W dr Magdalena Dalecka-Zaborowska 1 A-29 DP/
  11:20 12:50 Historia najnowsza Ć dr Jolanta Skierska 9 A-5 DP/
  13:10 14:40 Inżynieria bezpieczeństwa ekologicznego W dr inż. Janusz Adamczyk H044 A-10 DP/
IV 14:50 16:20 0 Język obcy L mgr inż. Mariola Szajna F6 A-0 D/
  16:25 17:55 Wiedza o państwie W dr Jarosław Flakowski 02 C-2 DN/
Środa
  11:20 12:50 Historia najnowsza W prof. dr hab. Leszek Belzyt 1 A-29 DP/
  13:10 14:40 BHP z elementami ergonomii Ć dr inż. Maria Dzikuć 309 A-8 DP/
  14:50 16:20 Organizacja i zarządzanie W dr Paweł Szudra 006 A-0 DN/
Czwartek
  09:40 11:10 Wiedza o państwie Ć dr Tymon Ostrouch 314 A-8 D/
  11:20 12:50 Inżynieria bezpieczeństwa ekologicznego Ć dr inż. Janusz Adamczyk 105 A-2 DP/
  11:20 12:50 BHP z elementami ergonomii P dr inż. Maria Dzikuć 9 A-5 DN/
  13:00 14:30 Organizacja i zarządzanie Ć mgr Piotr Dubicki 9 A-5 DP/
  13:10 14:40 Organizacja i zarządzanie Ć mgr Piotr Dubicki 122 A-29 DN/
  14:50 16:20 Prakseologia w edukacji dla bezpieczeństwa P dr Anna Łoś-Tomiak 204 A-29 D/
  18:00 19:30 Bezpieczeństwo społeczne P dr Anna Łoś-Tomiak 204 A-29 D/
Piątek
  09:40 11:10 Zachowania w sytuacjach kryzysowych W dr inż. Krzysztof Graczyk 02 C-2 DP/
  11:20 12:50 Ekonomia Ć dr Joanna Wyrwa 9 A-5 D/
I 13:10 14:40 0 Język obcy L mgr Alicja Camona-Tyliszczak 116 A-8 D/
IV 13:10 14:40 0 Język obcy L mgr inż. Mariola Szajna 309 A-8 D/
  16:25 17:55 Ekonomia W dr Joanna Wyrwa 006 A-0 DN/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.