Plan zajęć

11EK-SP

Ekonomia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  08:00 14:00 Wychowanie fizyczne 1 Ć mgr Jacek Sajnóg   D/
III 14:50 16:20 0 Język obcy L mgr Jolanta Pacewicz-Johansson F6 A-0 D/
I 16:25 17:55 0 Język obcy L mgr Alicja Camona-Tyliszczak 16 A-5 D/
II 16:25 17:55 0 Język obcy L mgr Dawid Maciarz 13 A-5 D/
III 16:25 17:55 0 Język obcy L mgr Jolanta Pacewicz-Johansson F6 A-0 D/
V 16:25 17:55 0 Język obcy L mgr Krzysztof Wieliczko 9 A-5 D/
Wtorek
A 09:40 11:10 Analiza rynku L dr inż. Maria Dzikuć 148 A-0 D/
B 11:20 12:50 Analiza rynku L dr inż. Maria Dzikuć 148 A-0 D/
V 16:25 17:55 0 Język obcy L mgr Krzysztof Wieliczko 9 A-5 D/
Środa
  08:00 09:30 Mikroekonomia W dr Dorota Roszkowska-Hołysz 1 A-29 D/
  09:40 11:10 Historia gospodarcza W prof. dr hab. Leszek Belzyt 1 A-29 DP/
  13:10 14:40 Podstawy ekonomii środowiska W dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko 006 A-0 DP/
  14:50 16:20 Podstawy zarządzania W dr Dariusz Stankiewicz 115 A-29 DN/
Czwartek
  08:00 09:30 Finanse publiczne i rynki finansowe Ć dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek 125 A-2 DP/
  08:00 09:30 Rachunkowość Ć dr inż. Dorota Kużdowicz 108 A-29 DN/
  09:40 11:10 Historia gospodarcza Ć dr Jolanta Skierska 209 A-29 DP/
  09:40 11:10 Podstawy marketingu W dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ 1 A-29 DN/
  11:20 12:50 Finanse publiczne i rynki finansowe W dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek H044 A-10 DN/
  13:10 14:40 Podstawy marketingu Ć dr inż. Anetta Barska F6 A-0 D/
  14:50 16:20 Podstawy ekonomii środowiska Ć mgr Adrianna Dybikowska 123 A-29 D/
  16:25 17:55 Podstawy prawa Ć dr Cezary Kąkol 122 A-29 DN/
Piątek
A 08:00 09:30 Rachunkowość L dr inż. Dorota Kużdowicz 147 A-0 DN/
B 08:00 09:30 Rachunkowość L dr inż. Dorota Kużdowicz 147 A-0 DP/
  09:40 11:10 Analiza rynku W dr inż. Mariola Michałowska 105 A-2 DII/
  11:20 12:50 Rachunkowość W dr inż. Dorota Kużdowicz 006 A-0 DP/
  13:10 14:40 Mikroekonomia Ć mgr Anna Gąsiorek-Kowalewicz 109 A-29 D/
  14:50 16:20 Podstawy zarządzania Ć mgr Karolina Gębska 10 A-5 DN/
B 16:25 17:55 Technologie informacyjne L mgr Tomasz Łagutko F5 A-0 DP/
  16:25 17:55 Podstawy prawa W dr Cezary Kąkol 1 A-29 DN/
A 18:00 19:30 Technologie informacyjne L mgr Tomasz Łagutko F5 A-0 DP/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.