Plan zajęć

32ZARZ-SP

Zarządzanie stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  11:20 12:50 Seminarium dyplomowe 1 S dr Jadwiga Gorączkowska 151 A-0 25-11-2019; 02-12-2019; 09-12-2019; 16-12-2019; 13-01-2020; 20-01-2020; 27-01-2020; 30-01-2020; /
  11:30 13:00 Seminarium dyplomowe 1 S dr Maciej Kozaryn 5 A-5 DN/
  13:10 14:40 Performance Management W dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ 006 A-0 DP/
  15:05 16:35 Seminarium dyplomowe 1 S dr inż. Mariola Michałowska 145 A-0 DN/
Wtorek
A 08:00 09:30 Informatyka w zarządzaniu L dr inż. Marcin Relich F5 A-0 DN/
  11:20 12:50 Zarządzanie jakością W dr inż. Janusz Adamczyk H044 A-10 DN/
  13:10 14:40 Seminarium dyplomowe 1 S dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ 115 A-0 D/
  17:00 18:30 Przedmiot ogólnouczelniany W dr Renata Maciejewska 1 A-29 D/
  17:00 18:30 Przedmiot ogólnouczelniany W dr Zbigniew Binek 006 A-0 D/
  18:40 20:10 Rynek giełdowy W dr Zbigniew Binek 006 A-0 DN/
Środa
  08:05 09:35 Komunikowanie się w biznesie Ć dr inż. Hanna Bortnowska 9 A-5 D/
A 09:40 11:10 Rynek giełdowy L mgr Łukasz Augustowski 148 A-0 DN/
  09:40 11:10 Ekonomika integracji europejskiej W dr Anna Niewiadomska 115 A-29 DP/
  11:35 13:05 Seminarium dyplomowe 1 S dr inż. Patrycja Łychmus 127 A-0 D/
  13:10 14:40 Ekologiczna ocena wyrobów W dr inż. Joanna Zarębska 204 A-29 DN/
  13:10 14:40 Informatyka w zarządzaniu W dr inż. Marcin Relich 02 C-2 DP/
  16:25 18:45 Ekonomika integracji europejskiej Ć mgr Arkadiusz Dąbrowski 108 A-29 D/
Czwartek
  08:00 09:30 Komunikowanie się w biznesie W dr inż. Marzena Góralczyk H044 A-10 D/
  09:40 11:10 Seminarium dyplomowe 1 S dr Marta Moczulska 124 A-0 DP/
  11:20 12:50 Performance Management Ć mgr Monika Inków F7 A-0 D/
  11:20 12:50 Seminarium dyplomowe 1 S dr Dariusz Stankiewicz 140 A-0 D/
  13:00 14:30 Seminarium dyplomowe 1 S dr Marta Moczulska 124 A-0 DN/
  13:10 14:40 Zarządzanie jakością Ć mgr Adrianna Dybikowska 123 A-29 DN/
  17:00 18:30 Przedmiot ogólnouczelniany - O torturach i karaniu, rozważania z historii prawa sądowego W dr hab. Bernadetta Nitschke -Szram, prof. UZ H044 A-10 D/
Piątek
  09:40 11:10 Ekonomia rynku pracy Ć dr Joanna Wyrwa 9 A-5 D/
A 11:20 12:50 Ekologiczna ocena wyrobów L mgr Adrianna Dybikowska 16i A-0 DN/
  16:25 17:55 Ekonomia rynku pracy W dr Joanna Wyrwa 006 A-0 DP/
Nieregularne
      Seminarium dyplomowe 1 S dr Bartosz Seiler   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.