Plan zajęć

11FM-SP

Fizyka medyczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  08:15 09:00 Fundamentals of programming/Podstawy języków skryptowych/Podstawy programowania W dr Marcin Kośmider 329 A-29 D/
  09:15 11:00 Fundamentals of programming/Podstawy języków skryptowych/Podstawy programowania L dr Marcin Kośmider 329 A-29 D/
  11:15 13:45 Podstawy fizyki I - Mechanika/Podstawy fizyki I - Mechanika Ć dr Krzysztof Dudek 010 A-2 D/
  14:15 15:55 Metrology/Teoria pomiarów Ć dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ 102b A-29 DN/
Wtorek
  07:30 09:00 Analiza matematyczna I Ć dr Wojciech Szumiński 010 A-2 D/
  09:15 11:00 Fundamentals of programming/Podstawy języków skryptowych/Podstawy programowania L dr Marcin Kośmider 329 A-29 D/
  14:15 16:00 Metody algebraiczne i geometryczne w fizyce Ć dr Wojciech Szumiński 06 A-2 D/
  16:45 18:15 Podstawy fizyki I - Mechanika/Podstawy fizyki I - Mechanika W dr Stefan Jerzyniak; dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ 106 A-29 DN/demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
Środa
  07:30 09:00 Analiza matematyczna I W prof. dr hab. Andrzej Maciejewski 106 A-29 D/
  09:15 11:00 Analiza matematyczna I Ć dr Wojciech Szumiński 010 A-2 D/
  11:15 14:15 Podstawy fizyki I - Mechanika/Podstawy fizyki I - Mechanika W dr Stefan Jerzyniak; dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ 106 A-29 DN/demonstracje do wykładów dr S. Jerzyniak
Czwartek
  07:30 09:00 Analiza matematyczna I W prof. dr hab. Andrzej Maciejewski 106 A-29 D/
  09:15 11:00 Metody algebraiczne i geometryczne w fizyce W dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ 010 A-2 D/
Nieregularne
      Wychowanie fizyczne/Wychowanie fizyczne Ć     D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.