Plan zajęć

D20N

Żywienie człowieka i dietoterapia niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
  15:00 16:00 Chemia żywności E dr inż. Agnieszka Maj 3PK AS-54 25-02-2020; /egzamin poprawkowy
Czwartek
  17:00 18:00 Żywienie człowieka w ontogenezie E dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ 105PK AS-54 27-02-2020; /egzamin poprawkowy

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.