Plan zajęć

11BN-NP

Bezpieczeństwo narodowe niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
  07:30 09:10 Ekonomia Ć dr Joanna Wyrwa 10 A-5 23-11-2019; 07-12-2019; 14-12-2019; 11-01-2020; 18-01-2020; /
  09:15 10:55 Historia najnowsza W prof. dr hab. Leszek Belzyt 115 A-29 aWEZ-nP/
  09:15 10:55 BHP z elementami ergonomii P dr inż. Maciej Dzikuć 204 A-29 aWEZ-nN/
  11:00 12:40 Organizacja i zarządzanie Ć mgr Piotr Dubicki 10 A-5 aWEZ-nP/
  12:45 14:25 Ekonomia Ć dr Joanna Wyrwa 10 A-5 16-11-2019; /
  12:45 14:25 Organizacja i zarządzanie W dr Paweł Szudra 006 A-0 aWEZ-nP/
  14:30 16:10 Ekonomia W dr Joanna Wyrwa 10 A-5 aWEZ-nP/
  14:30 16:10 Wstęp do nauki o bezpieczeństwie W dr Magdalena Dalecka-Zaborowska 02 C-2 aWEZ-nN/
  16:15 17:55 Zachowania w sytuacjach kryzysowych W dr inż. Krzysztof Graczyk F6 A-0 23-11-2019; 07-12-2019; 18-01-2020; /
  18:00 19:40 Organizacja i zarządzanie Ć mgr Piotr Dubicki 102 A-2 aWEZ-nP/
  18:00 19:40 BHP z elementami ergonomii Ć dr inż. Maciej Dzikuć 204 A-29 aWEZ-nN/
  19:45 21:25 Inżynieria bezpieczeństwa ekologicznego W dr inż. Janusz Adamczyk 006 A-0 aWEZ-nP/
Niedziela
  07:30 09:10 Wiedza o państwie W dr Edward Jakubowski 109 A-29 24-11-2019; 15-12-2019; 12-01-2020; 26-01-2020; /
I 09:15 10:55 0 Język obcy L mgr Alicja Camona-Tyliszczak 16 A-5 17-11-2019; 24-11-2019; 08-12-2019; 15-12-2019; 12-01-2020; 19-01-2020; /
III 09:15 10:55 0 Język obcy L mgr inż. Mariola Szajna F7 A-0 17-11-2019; 24-11-2019; 08-12-2019; 15-12-2019; 12-01-2020; 19-01-2020; /
  11:00 12:40 Historia najnowsza Ć dr Jolanta Skierska 125 A-2 08-12-2019; /
  11:00 14:25 Wiedza o państwie Ć dr Edward Jakubowski 109 A-29 24-11-2019; 15-12-2019; 12-01-2020; 26-01-2020; /
  12:45 14:25 Historia najnowsza Ć dr Jolanta Skierska 116 A-8 19-01-2020; /
  16:15 17:55 Inżynieria bezpieczeństwa ekologicznego Ć dr inż. Janusz Adamczyk F6 A-0 aWEZ-nP/
  18:00 19:40 Bezpieczeństwo społeczne P dr Anna Łoś-Tomiak F5 A-0 17-11-2019; 24-11-2019; 08-12-2019; 15-12-2019; 12-01-2020; 19-01-2020; /
  19:45 21:25 Prakseologia w edukacji dla bezpieczeństwa P dr Anna Łoś-Tomiak F5 A-0 17-11-2019; 24-11-2019; 08-12-2019; 15-12-2019; 12-01-2020; 19-01-2020; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.