Plan zajęć

31BN-NP

Bezpieczeństwo narodowe niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
A 07:30 09:10 Strategie lokalizacji L dr Paweł Szudra F5 A-0 aWEZ-nP/
  07:30 10:55 Współpraca technologiczna P dr Marek Tomaszewski 125 A-2 07-12-2019; 11-01-2020; /
A 09:15 10:55 Metody i techniki zarządzania L mgr Przemysław Dulewicz 125 A-2 aWEZ-nP/
B 09:15 10:55 Strategie lokalizacji L dr Paweł Szudra F5 A-0 aWEZ-nP/
  11:00 12:40 Seminarium dyplomowe 1 S prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz 126 A-0 aWEZ-n/
  11:00 12:40 Seminarium dyplomowe 1 S prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk 108 A-0 aWEZ-n/
  11:00 12:40 Seminarium dyplomowe 1 S prof. dr hab. Leszek Belzyt 116 A-0 aWEZ-n/
  11:00 12:40 Seminarium dyplomowe 1 S dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ 134 A-0 aWEZ-n/
  11:00 12:40 Seminarium dyplomowe 1 S dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ 7 A-5 aWEZ-n/
  11:00 12:40 Seminarium dyplomowe 1 S dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ 115 A-0 aWEZ-n/
A 12:45 14:25 Metody i techniki zarządzania L mgr Przemysław Dulewicz 125 A-2 aWEZ-nP/
  12:45 14:25 Zarządzanie zasobami ludzkimi W dr inż. Marzena Góralczyk 202 A-29 07-12-2019; 11-01-2020; /
A 14:30 16:10 Logistyka w sytuacjach kryzysowych L mgr inż. Wiesław Wasilewski 121 A-0 aWEZ-nP/
  14:30 16:10 Współpraca technologiczna Ć dr Marek Tomaszewski 125 A-2 07-12-2019; 11-01-2020; /
B 16:15 17:55 Logistyka w sytuacjach kryzysowych L mgr inż. Wiesław Wasilewski 121 A-0 aWEZ-nP/
  16:15 17:55 Bezpieczeństwo energetyczne Ć dr inż. Maciej Dzikuć 204 A-29 aWEZ-nN/
  18:00 19:40 Logistyka w sytuacjach kryzysowych W dr Agnieszka Perzyńska 10 A-5 07-12-2019; 11-01-2020; /
  19:45 21:25 Bezpieczeństwo w transporcie P dr Agnieszka Perzyńska 102 A-2 aWEZ-nP/
  19:45 21:25 Bezpieczeństwo w transporcie P dr Agnieszka Perzyńska 02 C-2 07-12-2019; 11-01-2020; /
Niedziela
  07:30 09:10 Metody i techniki zarządzania W dr Dariusz Stankiewicz 309 A-8 08-12-2019; 12-01-2020; /
B 09:15 12:40 Podstawy zarządzania kryzysowego L dr inż. Krzysztof Graczyk 147 A-0 24-11-2019; 08-12-2019; 19-01-2020; /
  09:15 12:40 Socjologiczne aspekty zagrożeń Ć dr Bartosz Seiler H044 A-10 15-12-2019; 12-01-2020; 26-01-2020; /
A 12:45 16:10 Podstawy zarządzania kryzysowego L dr inż. Krzysztof Graczyk 147 A-0 24-11-2019; 08-12-2019; 19-01-2020; /
B 12:45 16:10 Metody i techniki zarządzania L mgr Przemysław Dulewicz F5 A-0 aWEZ-nP/
  16:15 17:55 Podstawy zarządzania kryzysowego W dr inż. Krzysztof Graczyk 02 C-2 24-11-2019; 08-12-2019; 19-01-2020; /
  16:15 17:55 Socjologiczne aspekty zagrożeń W dr Bartosz Seiler 109 A-29 15-12-2019; 12-01-2020; 26-01-2020; /
  18:00 21:25 Zarządzanie zasobami ludzkimi Ć dr Renata Maciejewska 321 A-8 aWEZ-nP/
  18:00 21:25 Bezpieczeństwo energetyczne P dr inż. Maciej Dzikuć 125 A-2 aWEZ-nN/
Nieregularne
      REZERWACJA I     aWEZ-n/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.