Plan zajęć

42INF-SSI-NP

Informatyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
  09:10 10:50 Ochrona własności intelektualnej W dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ 115 A-2 NST_WIEA_Z P/
  09:15 10:35 Komunikacja interpersonalna W dr inż. Anna Pławiak-Mowna 115 A-2 NST_WIEA_Z N/
B 12:45 14:15 Seminarium dyplomowe II P prof. dr hab. inż. Marcin Witczak 412 A-2 NST_WIEA_Z /
  14:25 16:05 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem W dr inż. Grzegorz Łabiak 315 A-2 NST_WIEA_Z P/
  14:30 15:50 Redakcja prac dyplomowych i tekstów użytkowych W dr hab. Joanna Gorzelana 315 A-2 NST_WIEA_Z N/
  16:15 17:45 Przedmiot ogólnouczelniany - Odnawialne źródła energii i pojazdy elektryczne W prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek; dr inż. Piotr Leżyński; dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ 102 A-2 NST_WIEA_Z /
A 17:55 19:25 Seminarium dyplomowe II P dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ 412 A-2 NST_WIEA_Z /
Nieregularne
A     Seminarium specjalistyczne P dr inż. Andrzej Czajkowski; prof. dr hab. Roman Gielerak; dr hab. inż. Artur Gramacki; dr inż. Łukasz Hładowski; dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ; dr inż. Marcel Luzar; dr inż. Paweł Majdzik; dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz; dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ   NST_WIEA_Z /
B     Seminarium specjalistyczne P dr inż. Andrzej Czajkowski; dr inż. Marek Kowal; dr inż. Paweł Majdzik; dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ; prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz; dr inż. Anna Pławiak-Mowna; dr inż. Marek Sawerwain; dr inż. Bartłomiej Sulikowski; dr inż. Piotr Witczak   NST_WIEA_Z /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.