Plan zajęć

41E-SPiE-NP

Elektrotechnika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
  09:20 10:40 Ochrona własności intelektualnej W dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ 414a A-2 NST_WIEA_Z N/
  11:00 12:30 Seminarium dyplomowe II P dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ 128 A-2 NST_WIEA_Z /
  14:30 15:50 Redakcja prac dyplomowych i tekstów użytkowych W dr hab. Joanna Gorzelana 315 A-2 NST_WIEA_Z N/
  16:15 17:45 Przedmiot ogólnouczelniany Sieci komputerowe i Internet W doc. dr inż. Emil Michta 315 A-2 NST_WIEA_Z /
  18:00 19:30 Seminarium dyplomowe II P prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek 128 A-2 NST_WIEA_Z /
Nieregularne
      Seminarium specjalistyczne P dr inż. Leszek Furmankiewicz; dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ; dr inż. Piotr Mróz   NST_WIEA_Z /
      Seminarium specjalistyczne P prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek; dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ; dr inż. Jacek Kaniewski; dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ; dr hab. inż. Paweł Szcześniak   NST_WIEA_Z /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.