Plan zajęć

41AiR-KSSiD-NP

Automatyka i robotyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
  11:00 12:20 Ochrona własności intelektualnej W dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ 414a A-2 NST_WIEA_Z N/
  14:30 15:50 Redakcja prac dyplomowych i tekstów użytkowych W dr hab. Joanna Gorzelana 315 A-2 NST_WIEA_Z N/
  16:15 17:45 Przedmiot ogólnouczelniany - Odnawialne źródła energii i pojazdy elektryczne W prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek; dr inż. Piotr Leżyński; dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ 102 A-2 NST_WIEA_Z /
  19:30 21:00 Seminarium dyplomowe II P dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ 412 A-2 NST_WIEA_Z /
Nieregularne
      Seminarium specjalistyczne P dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ   NST_WIEA_Z /
      Seminarium specjalistyczne P dr inż. Adam Markowski   NST_WIEA_Z /
      Seminarium specjalistyczne P dr inż. Mariusz Buciakowski; dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ; dr inż. Marcel Luzar; dr inż. Paweł Majdzik; dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz; dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ; dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ; dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ; dr inż. Bartłomiej Sulikowski; prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński; prof. dr hab. inż. Marcin Witczak; dr inż. Piotr Witczak   NST_WIEA_Z /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.