Plan zajęć

11BiZŚ-SP

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  07:30 09:00 Kurs wyrównawczy z matematyki C dr Tomasz Bartnicki 115 A-8 D/
  09:10 09:55 Podstawy prawne zarządzania środowiskiem W dr Olaf Ciebiera 115 A-8 D/
  10:00 11:30 Podstawy prawne zarządzania środowiskiem Ć dr Olaf Ciebiera 115 A-8 D/
Wtorek
11BiZS-A 07:20 10:10 Technologia informacyjna L dr Artur Wandycz 214 A-8 DN/
  11:30 12:15 Nauki ścisłe w ochronie środowiska I W dr Anna Timoszyk 219 A-8 D/
  14:15 15:30 Nauki ścisłe w ochronie środowiska I Ć dr Anna Timoszyk 18 A-8 D/
  15:40 17:10 Podstawy geologii, geomorfologii i gleboznawstwa W dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ   10-12-2019; 17-12-2019; 07-01-2020; 14-01-2020; 21-01-2020; /sala 105 bud. A12
  15:40 17:10 Podstawy geologii, geomorfologii i gleboznawstwa W dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ   26-11-2019; 03-12-2019; 28-01-2020; /sala 105 bud. A12
  17:20 18:50 Podstawy geologii, geomorfologii i gleboznawstwa L dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ   26-11-2019; 03-12-2019; 28-01-2020; /sala 017 bud. A12
  17:20 18:50 Podstawy geologii, geomorfologii i gleboznawstwa L dr inż. Jakub Kostecki   10-12-2019; 17-12-2019; 07-01-2020; 14-01-2020; 21-01-2020; /sala 017 bud. A12
Środa
11BiZS-A 09:35 10:59 Podstawy biologii L dr Katarzyna Dancewicz 7 A-8 D/
  14:35 16:05 Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój W prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ 219 A-8 DN/
  16:10 17:40 Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój Ć prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ 219 A-8 DN/
Czwartek
  12:40 13:25 Podstawy biologii W dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ 117 A-8 21-11-2019; /
11BiZS-A 13:40 14:45 Podstawy biologii L dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ 204 A-8 21-11-2019; /
  15:00 15:43 Ochrona przyrody W dr Marcin Bocheński 115 A-8 D/
11BiZS-A 15:50 17:20 Ochrona przyrody L dr Marcin Bocheński 203 A-8 D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.