Plan zajęć

21O-OZN-SD

Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Środa
  09:10 10:47 Polityka ochrony środowiska Ć dr Olaf Ciebiera 203 A-8 27-11-2019; 04-12-2019; 11-12-2019; 18-12-2019; /
  13:01 16:00 Wychowanie fizyczne Ć     D/
Czwartek
  09:10 10:45 Gospodarka leśna W dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ 117 A-8 DII/
  11:00 14:15 Gospodarka leśna Ć dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ 117 A-8 DII/
Piątek
  16:10 17:45 Ekotoksykologia W dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ 219 A-8 DII/
Nieregularne
A     Seminarium specjalizacyjne S dr Jan Cichocki; dr hab. Marian Giertych, prof. UZ; dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ; prof. dr hab. Leszek Jerzak; dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ; dr Elżbieta Roland; dr inż. Agnieszka Ważna   D/
      Pracownia specjalizacyjna L dr Jan Cichocki; dr hab. Marian Giertych, prof. UZ; dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ; prof. dr hab. Leszek Jerzak; dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ; dr Elżbieta Roland; dr inż. Agnieszka Ważna   D/
      Ekotoksykologia Ć dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ   D/Terminy zajęć są do uzgodnienia z wykładowcą
      Polityka ochrony środowiska W/Z dr Olaf Ciebiera   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.