Plan zajęć

31O-ST

Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne doktoranckie
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
  16:00 18:50 Kierunki zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska W dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ 219 A-8 DN/
Nieregularne
      Środowiskowy stres oksydacyjny/ Fizjologiczne reakcje organizmu na zanieczyszczenie środowiska W dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ   D/
      Seminarium 5 S dr hab. Martin Hromada, prof. UZ   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.