Plan zajęć

41O-ST

Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne doktoranckie
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
      Seminarium 7 S dr hab. Martin Hromada, prof. UZ   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.