Plan zajęć

11WF-ND 19/20

Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
  18:45 20:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne S dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ 105 A-38 21-12-2019; /sem. 1
Nieregularne
      Medycyna sportowa W dr Mateusz Rynkiewicz   I WF NPS I WF ND/
      Medycyna sportowa L dr Mateusz Rynkiewicz   I WF NPS I WF ND/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.