Plan zajęć

11WF-NP 19/20

Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć