Plan zajęć

21PED-EPiW-NP

Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Piątek
sem.1 13:15 16:30 Proseminarium S dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 334 A-16 05-06-2020;
  15:15 16:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I K dr Mirosława Nyczaj-Drąg 231 A-16 19-06-2020;
  15:30 18:30 Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II K dr Iwona Kopaczyńska 434 A-16 22-05-2020;
sem.1 16:45 20:00 Proseminarium S dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 334 A-16 24-04-2020;
sem.2 16:45 20:00 Proseminarium S dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 334 A-16 15-05-2020; 05-06-2020;
  17:00 20:00 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I K dr Mirosława Nyczaj-Drąg 231 A-16 19-06-2020;
  18:35 20:05 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III K dr Iwona Kopaczyńska 231 A-16 22-05-2020;
Sobota
  08:00 10:15 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III W dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 334 A-16 25-04-2020;
  08:00 10:15 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu W dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 334 A-16 06-06-2020;
  08:00 10:15 Metody poznawania dziecka K dr Mirosława Nyczaj-Drąg 229 A-16 16-05-2020; 23-05-2020; 20-06-2020;
przedmiot do wyboru
  10:30 12:45 Język angielski III K mgr Beata Burchardt 31 A-16 25-04-2020; 16-05-2020; 23-05-2020; 06-06-2020;
  10:30 12:45 Język angielski III K mgr Marzena Lachowicz 34 A-16 25-04-2020; 16-05-2020; 23-05-2020; 06-06-2020;
  10:30 12:45 Język niemiecki III K mgr Beata Łapanowska 29 A-16 25-04-2020; 16-05-2020; 23-05-2020; 06-06-2020;
  10:30 13:30 Edukacja muzyczna z metodyką II K dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ 418 A-16 20-06-2020;
  13:00 15:15 Edukacja muzyczna z metodyką II K dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ 418 A-16 23-05-2020; 06-06-2020;
  13:15 16:30 Edukacja muzyczna z metodyką II K dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ 418 A-16 16-05-2020;
  13:15 16:30 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III K dr Iwona Kopaczyńska 231 A-16 25-04-2020;
  13:45 16:45 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu K mgr Klaudia Żernik 336 A-16 20-06-2020;
  15:30 17:45 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III K dr Iwona Kopaczyńska 231 A-16 23-05-2020;
  15:30 19:00 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu K mgr Klaudia Żernik 336 A-16 06-06-2020;
  16:45 20:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I K dr Mirosława Nyczaj-Drąg 231 A-16 25-04-2020; 16-05-2020;
  17:00 20:45 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I K dr Mirosława Nyczaj-Drąg 231 A-16 20-06-2020;
  18:00 20:15 Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II K dr Iwona Kopaczyńska 434 A-16 23-05-2020;
Niedziela
sem.1 08:00 09:30 Proseminarium S dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 334 A-16 07-06-2020; 21-06-2020;
  08:00 10:15 Współczesne problemy socjologii małżeństwa i rodziny W dr Joanna Frątczak-Müller B A-16 26-04-2020; 17-05-2020; 24-05-2020;
sem.2 09:45 11:15 Proseminarium S dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 334 A-16 07-06-2020; 21-06-2020;
  10:20 13:20 Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I K dr Mirosława Nyczaj-Drąg 231 A-16 24-05-2020;
  10:30 12:45 Pedagogika seksualna Ć dr hab. Krzysztof Wąż, prof. UZ 229 A-16 26-04-2020; 17-05-2020;
  11:30 13:45 Pedagogika seksualna Ć dr hab. Krzysztof Wąż, prof. UZ 229 A-16 07-06-2020;
  11:30 14:45 Wychowanie fizyczne z metodyką I K dr Grażyna Biczysko 1 A-21 21-06-2020;
  13:00 15:15 Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II K dr Iwona Kopaczyńska 434 A-16 17-05-2020;
  13:00 15:15 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu K mgr Klaudia Żernik 336 A-16 26-04-2020;
  13:25 14:55 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu K mgr Klaudia Żernik 336 A-16 24-05-2020;
  14:00 14:45 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu K mgr Klaudia Żernik 336 A-16 07-06-2020;
  15:00 20:00 Człowiek z niepełnosprawnością - inny czy podobny w życiu publicznym (oferta ogólnouczelniana) W dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ 10 A-20 24-05-2020; 07-06-2020; 21-06-2020;
  15:00 20:00 Społeczne aspekty muzyki popularnej (oferta ogólnouczelniana) W dr Dorota Bazuń B A-16 24-05-2020; 07-06-2020; 21-06-2020;
  15:30 19:30 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III K dr Iwona Kopaczyńska 231 A-16 26-04-2020;
  16:15 20:00 Wychowanie fizyczne z metodyką I K dr Grażyna Biczysko 1 A-21 17-05-2020;
Nieregularne
      Muzykoterapia dla dzieci K dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ 418 A-16 WPPS-P
przedmiot do wyboru

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.