Plan zajęć

11PPiW-JMS

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stacjonarne-dzienne jednolite magisterskie
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Poniedziałek
  08:00 09:30 Praktyka śródroczna ogólnopedagogiczna Pra dr Anita Famuła-Jurczak 229 A-16 D
Praktyka realizowana jest w placówkach oświatowych zgodnie z harmonogramem dostępnym u Dyrektora Instytutu Pedagogiki
  13:15 14:45 Język angielski I K mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka 31 A-16 D
  13:15 14:45 Język niemiecki I K mgr Anna Kubrak 5 C-11 D
  15:00 16:30 Podstawy wychowania fizycznego I Ć dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ 36 A-16 D
  16:45 18:15 Podstawy edukacji muzycznej K mgr Anita Dolata 418 A-16 D
Wtorek
  09:40 11:15 Rytmika K dr Marek Zadłużny T A-27 DN
  09:50 11:15 Pedeutologia z elementami tutoringu W dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 34 A-16 DP
  11:25 13:00 Taniec dla dzieci K dr Marek Zadłużny T A-27 DN
  11:35 13:00 Pedeutologia z elementami tutoringu K dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 31 A-16 DP
Środa
  08:00 09:25 Pedagogika przedszkolna K mgr Klaudia Żernik 324 A-16 DP
  09:50 11:15 Pedagogika przedszkolna W dr Mirosława Nyczaj-Drąg 34 A-16 DP
  13:10 14:45 Teoria wychowania W dr Edyta Bartkowiak 36 A-16 DN
  13:20 14:45 Teoria wychowania K dr Edyta Bartkowiak 36 A-16 DP
  14:55 16:30 Podstawy edukacji zdrowotnej Ć dr Ireneusz Nijaki 37 A-16 DN
  15:00 16:25 Filozofia ogólna W dr Paweł Walczak 31 A-16 DP
przedmiot do wyboru
Czwartek
  08:00 14:00 Wychowanie fizyczne I Ć     D
  16:45 18:15 Psychologia rozwoju dziecka Ć dr Anna Mróz P102 A-16 D
  18:20 19:45 Psychologia rozwoju dziecka W dr Anna Mróz P102 A-16 DP
  18:25 20:00 Piosenki dla dzieci K mgr Anita Dolata 418 A-16 DN

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.