Plan zajęć

11E-SP

Elektrotechnika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Poniedziałek
  09:15 10:40 Podstawy elektroenergetyki W dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ 108 A-2 DP
  09:15 10:50 Podstawy elektroenergetyki P dr hab. inż. Jacek Kaniewski 108 A-2 DN
  11:15 12:45 Inżynieria materiałowa W dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ 108 A-2 D
  13:15 14:45 Teoria obwodów I Ć dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ 110/111 A-2 D
Wtorek
  09:15 10:45 Teoria obwodów I W prof. dr hab. inż. Marian Miłek 109 A-2 D
  11:15 12:40 Analiza matematyczna II W dr Dorota Głazowska 109 A-2 DP
  13:15 14:45 Analiza matematyczna II Ć dr Dorota Głazowska 109 A-2 D
  15:15 16:45 Metody analizy danych W prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński 108 A-2 D
Środa
  09:15 10:50 Fizyka II Ć dr Stefan Jerzyniak 108 A-2 DN
  11:15 12:50 Fizyka II W dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ 110/111 A-2 DN
A 13:00 14:30 Podstawy elektroenergetyki L dr inż. Sławomir Piontek 120 A-37 D
A 15:00 16:30 Teoria obwodów I L mgr inż. Szymon Wermiński 101 A-37; 108 A-37 D
Czwartek
  13:15 14:40 Metody analizy danych Ć dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ 109 A-2 DP
A 13:40 15:05 Metody numeryczne L prof. dr hab. inż. Marcin Witczak 405 A-2 DN
A 15:00 16:25 Inżynieria materiałowa L dr inż. Sławomir Piontek 1 A-37 DP
Piątek
  09:15 10:40 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem W dr inż. Iwona Grobelna 109 A-2 DP
  09:15 10:50 Metody numeryczne W prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski 109 A-2 DN

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.