Plan zajęć

21AiR-SD (luty 2019)

Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Nieregularne
      Seminarium specjalistyczne P dr inż. Dariusz Eljasz; dr inż. Adam Markowski; dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ   D
      Seminarium specjalistyczne P dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ; dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ; dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ; dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ; prof. dr hab. inż. Marcin Witczak   D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.