Plan zajęć

11BHP-ND

Bezpieczeństwo i higiena pracy niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Nieregularne
A     Seminarium dyplomowe II S dr Czesław Częstochowski; dr Maria Agnieszka Paszkowicz; dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ; dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ   mWM

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.