Plan zajęć

T30S

Turystyka i rekreacja./Organizacja wypoczynku stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Poniedziałek
  11:30 14:00 Animacja turystyczna i rekreacyjna W+C dr Zbigniew Świątkowski 102 AS-51 D
  14:15 16:45 Teoria i metodyka rekreacji W+C mgr Przemysław Bomski 102 AS-51; SG AS-53 D
Środa
  08:00 10:30 Turystyka kulturowa W+C doc. dr Krzysztof Dzieńdziura 228B AS-52 D
  13:15 15:45 Język angielski K mgr Wojciech Kudrawczuk 302D AS-52 D
Czwartek
  08:00 10:30 Pilotaż i przewodnictwo turystyczne W+C doc. dr Krzysztof Dzieńdziura 228B AS-52 D
  10:45 13:15 Seminarium dyplomowe S doc. dr Krzysztof Dzieńdziura 228B AS-52 D
Nieregularne
      Wycieczka studyjna T dr Agnieszka Gandecka   D
Wycieczka wterminie ustalonym z wykładowcą

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.