Plan zajęć

T30S

Turystyka i rekreacja./Organizacja wypoczynku stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Poniedziałek
  10:00 11:30 Pilotaż i przewodnictwo turystyczne - egzamin poprawkowy E/Z doc. dr Krzysztof Dzieńdziura   07-09-2020;
  11:35 13:05 Turystyka kulturowa - egzamin poprawkowy E/Z doc. dr Krzysztof Dzieńdziura   07-09-2020;
Środa
  13:00 14:30 Język angielski - egzamin poprawkowy E/Z mgr Wojciech Kudrawczuk   02-09-2020;
Nieregularne
      Wycieczka studyjna T dr Agnieszka Gandecka   D
Zrealizowana zdalnie

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.