Plan zajęć

11B-BM-SD

Biologia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Nieregularne
      Seminarium specjalizacyjne S dr Sylwia Andrzejczak-Grządko; dr Katarzyna Dancewicz; dr Renata Grochowalska; dr Andrzej Jurkowski; dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ; dr Anna Timoszyk   D
      Pracownia specjalizacyjna L dr Sylwia Andrzejczak-Grządko; dr Katarzyna Dancewicz; dr Renata Grochowalska; dr Andrzej Jurkowski; dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ; dr Anna Timoszyk   D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.