Plan zajęć

11B-SP

Biologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Poniedziałek
  08:00 09:30 Techniki mikroskopowania L dr Mateusz Ciepliński 216 A-8 DN
  10:00 17:30 Rośliny lecznicze i trujące L prof. dr hab. Beata Gabryś 7 A-8 01-06-2020;
zajęcia w terenie
  11:00 12:35 Chemia organiczna L dr inż. Agnieszka Mirończyk 21 A-26 06-04-2020; 20-04-2020; 27-04-2020; 04-05-2020; 11-05-2020; 18-05-2020; 25-05-2020; 08-06-2020; 15-06-2020;
  13:00 16:00 Rośliny lecznicze i trujące L prof. dr hab. Beata Gabryś 7 A-8 27-04-2020; 11-05-2020; 18-05-2020; 25-05-2020; 08-06-2020;
Wtorek
  09:40 11:10 Zwierzęta jadowite i trujące L dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 117 A-8 D
  11:15 12:45 Chemia organiczna W dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ 117 A-8 D
Środa
  10:00 16:00 Ćwiczenia terenowe z botaniki Ć dr Dmytro Iakushenko   03-06-2020;
zajęcia w terenie
  10:00 16:00 Ćwiczenia terenowe z zoologii kręgowców Ć dr Jan Cichocki   03-06-2020;
zajęcia w terenie
  10:00 17:30 Ćwiczenia terenowe z zoologii bezkręgowców Ć dr Elżbieta Roland   03-06-2020;
zajęcia w terenie
Czwartek
  08:00 08:45 Botanika systematyczna L dr Dmytro Iakushenko 118 A-8 09-04-2020; 16-04-2020;
  08:55 10:30 Botanika systematyczna W dr hab. Marian Giertych, prof. UZ 219 A-8 09-04-2020; 16-04-2020; 23-04-2020; 30-04-2020; 07-05-2020; 14-05-2020; 21-05-2020; 28-05-2020; 17-06-2020;
  10:00 16:45 Ćwiczenia terenowe z botaniki Ć dr Dmytro Iakushenko   04-06-2020;
zajęcia w terenie
  10:00 16:45 Ćwiczenia terenowe z zoologii kręgowców Ć dr Jan Cichocki   04-06-2020;
zajęcia w terenie
  10:00 17:30 Ćwiczenia terenowe z zoologii bezkręgowców Ć dr Elżbieta Roland   04-06-2020;
zajęcia w terenie
  10:40 12:15 Zoologia kręgowców W dr inż. Agnieszka Ważna 216 A-8 09-04-2020; 16-04-2020; 23-04-2020; 30-04-2020; 07-05-2020; 14-05-2020; 21-05-2020; 28-05-2020; 17-06-2020;
  12:25 14:00 Zoologia kręgowców L dr inż. Agnieszka Ważna 216 A-8 09-04-2020; 16-04-2020; 23-04-2020; 30-04-2020; 07-05-2020; 14-05-2020; 21-05-2020; 28-05-2020; 17-06-2020;
Piątek
  08:00 10:30 Botanika systematyczna L dr Dmytro Iakushenko 204 A-8 03-04-2020; 17-04-2020;
  10:00 16:00 Ćwiczenia terenowe z botaniki Ć dr Dmytro Iakushenko   05-06-2020;
zajęcia w terenie
  10:00 16:00 Ćwiczenia terenowe z zoologii kręgowców Ć dr Jan Cichocki   05-06-2020;
zajęcia w terenie
  10:00 17:30 Ćwiczenia terenowe z zoologii bezkręgowców Ć dr Elżbieta Roland   05-06-2020;
zajęcia w terenie

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.