Plan zajęć

11BiZŚ-SP

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Poniedziałek
  09:00 10:35 Płazy i gady Polski W dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 117 A-8 01-06-2020;
  10:40 12:15 Płazy i gady Polski L dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 204 A-8 01-06-2020;
  12:45 15:45 Chemia środowiskowa L dr inż. Agnieszka Mirończyk 21 A-26 D
Wtorek
  14:45 16:15 Bioróżnorodność roślin i grzybów L dr Angelina Łopińska 204 A-8 D
Środa
  09:45 11:15 Bioróżnorodność zwierząt L dr inż. Agnieszka Ważna 216 A-8 D
  13:15 14:45 Chemia środowiskowa W dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ 219 A-8 D
  14:55 16:30 Bioróżnorodność zwierząt W dr inż. Agnieszka Ważna 216 A-8 D
Czwartek
  10:35 12:05 Bioróżnorodność roślin i grzybów W dr hab. Marian Giertych, prof. UZ 219 A-8 D
  12:15 13:00 Nauki ścisłe w ochronie środowiska II W dr Anna Timoszyk 205 A-8 D
  13:15 14:45 Nauki ścisłe w ochronie środowiska II Ć dr Anna Timoszyk 205 A-8 D
Piątek
  12:30 14:00 Ptaki Polski L dr Marcin Bocheński 203 A-8 D
Nieregularne
      Ćwiczenia terenowe z bioróżnorodności flory i fauny Ć dr Dmytro Iakushenko   D
      Ćwiczenia terenowe z bioróżnorodności flory i fauny Ć dr Jan Cichocki   D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.