Plan zajęć

11BiZŚ-SP

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  08:00 09:25 Formy ochrony przyrody W dr Olaf Ciebiera 203 A-8 DP/
  09:00 10:35 Płazy i gady Polski W dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 117 A-8 DN/
  09:35 11:00 Formy ochrony przyrody Ć dr Olaf Ciebiera 203 A-8 DP/
  10:40 12:15 Płazy i gady Polski L dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ 204 A-8 DN/
Wtorek
  09:30 12:30 Chemia środowiskowa L dr inż. Agnieszka Mirończyk 21 A-26 D/
  13:00 14:30 Podstawy ochrony środowiska W dr Angelina Łopińska 204 A-8 D/
  14:45 16:15 Bioróżnorodność roślin i grzybów L dr Angelina Łopińska 204 A-8 D/
Środa
  08:00 09:25 Podstawy ochrony środowiska Ć dr Angelina Łopińska 203 A-8 DP/
  09:45 11:15 Bioróżnorodność zwierząt L dr inż. Agnieszka Ważna 216 A-8 D/
  13:15 14:45 Chemia środowiskowa W dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ 219 A-8 D/
  14:55 16:30 Bioróżnorodność zwierząt W dr inż. Agnieszka Ważna 216 A-8 DII/
  15:00 16:25 Bioróżnorodność zwierząt W prof. dr hab. Grzegorz Gabryś 216 A-8 DI/
  16:30 18:05 Szata roślinna Polski W dr Dmytro Iakushenko 118 A-8 04-03-2020; 11-03-2020; 18-03-2020; 25-03-2020; 01-04-2020; 08-04-2020; 15-04-2020; /
Czwartek
  08:55 10:30 Szata roślinna Polski Ć dr Dmytro Iakushenko 118 A-8 05-03-2020; 12-03-2020; 19-03-2020; 26-03-2020; 02-04-2020; 09-04-2020; 16-04-2020; /
  10:35 12:05 Bioróżnorodność roślin i grzybów W dr hab. Marian Giertych, prof. UZ 219 A-8 D/
  12:15 13:00 Nauki ścisłe w ochronie środowiska II W dr Anna Timoszyk 4 A-8 D/
  13:15 14:45 Nauki ścisłe w ochronie środowiska II Ć dr Anna Timoszyk 205 A-8 D/
Piątek
  09:00 10:35 Formy działalności pożytku publicznego w ochronie środowiska W dr Marcin Bocheński 203 A-8 DII/
  10:45 12:20 Formy działalności pożytku publicznego w ochronie środowiska Ć dr Marcin Bocheński 203 A-8 DII/
  10:45 12:20 Ptaki Polski W dr Marcin Bocheński 203 A-8 06-03-2020; 13-03-2020; 20-03-2020; 27-03-2020; 03-04-2020; 17-04-2020; 24-04-2020; /
  12:30 14:00 Ptaki Polski L dr Marcin Bocheński 203 A-8 D/
Nieregularne
      Ćwiczenia terenowe z bioróżnorodności flory i fauny Ć dr Dmytro Iakushenko   D/
      Ćwiczenia terenowe z bioróżnorodności flory i fauny Ć dr Jan Cichocki   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.