Plan zajęć

11BiZŚ-SP

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Nieregularne
      Ćwiczenia terenowe z bioróżnorodności flory i fauny Ć dr Jan Cichocki   D
      Ćwiczenia terenowe z bioróżnorodności flory i fauny Ć dr Dmytro Iakushenko   D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.