Plan zajęć

11BT-SP

Biotechnologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Nieregularne
      PW1b - Metody numeryczne w biotechnologii W/Z dr hab. inż. Andrzej Kasperski   D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.