Plan zajęć

21BT-MA-SD

Biotechnologia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Nieregularne
A     Seminarium magisterskie S dr Renata Grochowalska; dr Andrzej Jurkowski; dr inż. Iwona Sergiel   D
A     Pracownia magisterska L dr Renata Grochowalska; dr Andrzej Jurkowski; dr hab. inż. Andrzej Kasperski; dr Beata Machnicka; dr inż. Agnieszka Mirończyk; dr inż. Iwona Sergiel; dr Anna Timoszyk   D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.