Plan zajęć

31O-ST

Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne doktoranckie
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Środa
  18:10 19:40 Entomologia środowiskowa/ Owady krajobrazu rolniczego W prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ 219 A-8 D/
Nieregularne
      Seminarium 6 S dr hab. Federico Morelli   D/
      Praktyka 3 Pra dr hab. Martin Hromada, prof. UZ   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.