Plan zajęć

41O-ST

Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne doktoranckie
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Nieregularne
      Praktyka 4 Pra dr hab. Federico Morelli   D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.