Plan zajęć

11WF-ND

Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr letni 2019/2020

Grupa nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć