Plan zajęć

11WF-SP

Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Piątek
lab.1,lab.2,lab.3 10:00 11:30 Anatomia L dr Ewa Nowacka-Chiari   28-08-2020;
zaliczenie przedmiotu
termin II
Nieregularne
1     Obóz sportowy letni L dr Grażyna Biczysko   D
2     Obóz sportowy letni L dr Mateusz Rynkiewicz   D
3     Obóz sportowy letni L mgr Bartłomiej Hes   D
4     Obóz sportowy letni L     D
5     Obóz sportowy letni L     D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.