Plan zajęć

11WF-SD

Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Czwartek
  09:45 11:20 Statystyka E dr Arkadiusz Kozioł   10-09-2020;
Egzamin poprawkowy w trybie zdalnym

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.