Plan zajęć

21WF-SP

Wychowanie fizyczne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Nieregularne
A     Obóz sportowy zimowy L dr Ewa Skorupka   D
B     Obóz sportowy zimowy L     D
C     Obóz sportowy zimowy L     D
D     Obóz sportowy zimowy L dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ   D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.