Plan zajęć

12EK-NP

Ekonomia niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Wtorek
  15:00 16:30 Zarządzanie zasobami ludzkimi E dr inż. Marzena Góralczyk   01-09-2020;
II termin
Środa
  10:00 12:30 Makroekonomia E dr Anna Niewiadomska   09-09-2020;
II termin
Sobota
  09:00 11:00 Matematyka E dr Aleksandra Arkit   12-09-2020;
II termin
  11:00 12:30 Ekonomika produkcji E mgr inż. Marek Jakimowicz   05-09-2020;
II termin

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.