Plan zajęć

13EK-SP

Ekonomia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Wtorek
  11:00 12:30 Zarządzanie zasobami ludzkimi E dr inż. Marzena Góralczyk   01-09-2020;
II termin
  13:00 14:30 Ekonomika produkcji E dr Maciej Kozaryn H044 A-10 01-09-2020;
II termin
Środa
  09:45 10:45 Matematyka E prof. dr hab. Witold Jarczyk   09-09-2020;
II termin
  11:30 13:00 Makroekonomia E dr Anna Niewiadomska   09-09-2020;
II termin
Nieregularne
      Wychowanie fizyczne 2 Ć     D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.