Plan zajęć

11ZARZ-SP

Zarządzanie stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Poniedziałek
  08:00 14:00 Wychowanie fizyczne 2 Ć     D
Wtorek
  08:00 09:30 Systemy przemysłowe W dr inż. Piotr Dzikowski 1 A-29 D
  09:40 11:10 Tworzenie zespołów projektowych W dr inż. Hanna Bortnowska 115 A-29 DN
  09:40 11:10 Rachunkowość finansowa W dr Janina Jędrzejczak-Gas 115 A-29 DP
  11:20 12:50 Zarządzanie zasobami ludzkimi Ć dr inż. Hanna Bortnowska 108 A-29 DN
  11:20 12:50 Negocjacje w biznesie W dr inż. Marzena Góralczyk 2 A-29 DP
  13:10 14:40 Zarządzanie zasobami ludzkimi W dr inż. Marzena Góralczyk 2 A-29 DP
  14:50 16:20 Kurs wyrównanwczy z matematyki W dr Aleksandra Arkit 207 A-29 D
Środa
  08:00 09:30 Matematyka W dr Aleksandra Rzepka 115 A-29 DN
  09:40 11:10 Rachunkowość finansowa Ć dr inż. Dorota Kużdowicz 108 A-29 DP
  11:20 12:50 Matematyka Ć dr Aleksandra Rzepka 123 A-29 D
  13:10 14:40 Outsourcing i offishoring w kontekście pozyskiwania inwestorów P dr Zbigniew Binek 018 C-2 DP
  13:10 14:40 Outsourcing i offishoring w kontekście pozyskiwania inwestorów W dr Zbigniew Binek 2 A-29 DN
A 14:50 16:20 Systemy prezentacji informacji w biznesie L mgr Piotr Dubicki 148 A-0 D
Czwartek
  08:00 09:30 Finanse publiczne Ć dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek 202 A-29 DP
  09:40 11:10 Tworzenie zespołów projektowych Ć dr Bartosz Seiler 02 C-2 D
  11:20 12:50 Finanse publiczne W dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek 1 A-29 DP
B 14:50 16:20 Systemy prezentacji informacji w biznesie L mgr Piotr Dubicki 121 A-0 D
Piątek
II 09:40 11:10 0 Język obcy L mgr Dawid Maciarz 13 A-5 D
III 09:40 11:10 0 Język obcy L mgr Jolanta Pacewicz-Johansson F7 A-0 D
IV 09:40 11:10 0 Język obcy L mgr inż. Mariola Szajna 09 A-0 D
V 09:40 11:10 0 Język obcy L mgr Krzysztof Wieliczko 16 A-5 D
Nieregularne
      Wychowanie fizyczne 2 Ć     D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.