Plan zajęć

21MAT-SD

Matematyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr letni 2019/2020

informacje o oznaczeniach podgrup zajęciowych można znaleźć na stronie Wydziału
PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy
Poniedziałek
IA 09:00 11:00 Metody obliczeniowe w zagadnieniach inżynierskich E dr Maciej Niedziela 205 A-29 07-09-2020;
Piątek
  12:15 14:00 Równania różniczkowe cząstkowe E prof. dr hab. Michał Kisielewicz 210 A-29 04-09-2020;

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.