Plan zajęć

41B-ST

Biologia stacjonarne-dzienne doktoranckie
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Nieregularne
      Seminarium 7 S dr hab. Martin Hromada, prof. UZ D

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
         Seminarium 7 S dr hab. Martin Hromada, prof. UZ

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.