Plan zajęć

21BiZŚ-SP

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Poniedziałek
  09:00 10:35 Organizacje pozarządowe w ochronie środowiska W dr Olaf Ciebiera 25-01-2021;
  10:40 12:15 Organizacje pozarządowe w ochronie środowiska Ć dr Olaf Ciebiera 25-01-2021;
Wtorek
  10:00 12:15 Mikrobiologia z ekotoksykologią L dr Sylwia Andrzejczak-Grządko 26-01-2021;
  12:50 14:15 Dendrologia L dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ 26-01-2021;
  14:35 16:00 Statystyka w naukach o środowisku L dr hab. Marian Giertych, prof. UZ 26-01-2021;
Środa
  09:15 10:40 Ekologia środowiskowa L dr Dmytro Iakushenko 27-01-2021;
  12:45 14:15 Ekologia środowiskowa W dr Dmytro Iakushenko 27-01-2021;
  14:30 16:00 Ssaki Polski L dr inż. Agnieszka Ważna 27-01-2021;
  16:15 17:40 Biometeorologia W dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ 27-01-2021;
  17:45 19:30 Biometeorologia Ć dr inż. Ireneusz Nowogoński 27-01-2021;
Czwartek
  09:10 10:45 Statystyka w naukach o środowisku W dr hab. Marian Giertych, prof. UZ 28-01-2021;
  11:00 12:35 Dendrologia W dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ 28-01-2021;
  13:45 15:20 Język angielski L mgr Jadwiga Nikitiuk 28-01-2021;
  15:25 17:00 Zrównoważona gospodarka leśna Ć dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ 28-01-2021;

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
25-01-2021Po   09:00 10:35 Organizacje pozarządowe w ochronie środowiska W dr Olaf Ciebiera
25-01-2021Po   10:40 12:15 Organizacje pozarządowe w ochronie środowiska Ć dr Olaf Ciebiera
26-01-2021Wt   10:00 12:15 Mikrobiologia z ekotoksykologią L dr Sylwia Andrzejczak-Grządko
26-01-2021Wt   12:50 14:15 Dendrologia L dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ
26-01-2021Wt   14:35 16:00 Statystyka w naukach o środowisku L dr hab. Marian Giertych, prof. UZ
27-01-2021Śr   09:15 10:40 Ekologia środowiskowa L dr Dmytro Iakushenko
27-01-2021Śr   12:45 14:15 Ekologia środowiskowa W dr Dmytro Iakushenko
27-01-2021Śr   14:30 16:00 Ssaki Polski L dr inż. Agnieszka Ważna
27-01-2021Śr   16:15 17:40 Biometeorologia W dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ
27-01-2021Śr   17:45 19:30 Biometeorologia Ć dr inż. Ireneusz Nowogoński
28-01-2021Cz   09:10 10:45 Statystyka w naukach o środowisku W dr hab. Marian Giertych, prof. UZ
28-01-2021Cz   11:00 12:35 Dendrologia W dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ
28-01-2021Cz   13:45 15:20 Język angielski L mgr Jadwiga Nikitiuk
28-01-2021Cz   15:25 17:00 Zrównoważona gospodarka leśna Ć dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.