Plan zajęć

11PED-EPiW-ND

Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Sobota
  08:00 10:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych W dr Jacek Jędryczkowski 09-01-2021;
  08:00 10:15 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Ć dr Iwona Kopaczyńska 12-12-2020; 23-01-2021;
lab.1 10:30 12:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych L dr Jacek Jędryczkowski 30-01-2021;
zajęcia przełożone z 28.11.2020
lab.1 10:30 12:45 Nowe media w edukacji L dr Jarosław Wagner 09-01-2021;
  10:30 12:45 Pedagogika specjalna W dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 12-12-2020;
  10:30 12:45 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Ć dr Iwona Kopaczyńska 23-01-2021;
lab.1 13:00 15:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych L dr Jacek Jędryczkowski 09-01-2021;
lab.2 13:00 15:15 Nowe media w edukacji L dr Jarosław Wagner 09-01-2021;
lab.2 13:00 15:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych L dr Jacek Jędryczkowski 30-01-2021;
zajęcia przełożone z 28.11.2020
  13:00 15:15 Kulturowe podstawy edukacji Ć dr Edyta Bartkowiak 23-01-2021;
  13:00 15:15 Pedagogika specjalna Ć dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 12-12-2020;
lab.2 15:30 17:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych L dr Jacek Jędryczkowski 09-01-2021;
  15:30 17:45 Kulturowe podstawy edukacji W dr Edyta Bartkowiak 23-01-2021;
  15:30 17:45 Kulturowe podstawy edukacji Ć dr Edyta Bartkowiak 12-12-2020;
  18:00 20:15 Pedeutologia Ć dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 12-12-2020;
Niedziela
sem.1 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 13-12-2020; 24-01-2021;
sem.2 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Krzysztof Wąż, prof. UZ 13-12-2020; 24-01-2021;
  08:00 10:15 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Ć dr Iwona Kopaczyńska 10-01-2021;
  10:30 12:45 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej W dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 13-12-2020;
  10:30 12:45 Pedagogika ogólna W dr Edyta Bartkowiak 24-01-2021;
  10:30 12:45 Metodologia badań społecznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 10-01-2021;
  13:00 15:15 Metodologia badań społecznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 10-01-2021;
  13:00 15:15 Pedagogika ogólna Ć dr Edyta Bartkowiak 24-01-2021;
  13:00 15:15 Pedagogika ogólna W dr Edyta Bartkowiak 13-12-2020;
  15:30 17:45 Kulturowe podstawy edukacji Ć dr Edyta Bartkowiak 10-01-2021;
  15:30 17:45 Pedagogika ogólna Ć dr Edyta Bartkowiak 13-12-2020;
  18:00 20:15 Kulturowe podstawy edukacji W dr Edyta Bartkowiak 10-01-2021;

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
12-12-2020So   08:00 10:15 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Ć dr Iwona Kopaczyńska
12-12-2020So   10:30 12:45 Pedagogika specjalna W dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
12-12-2020So   13:00 15:15 Pedagogika specjalna Ć dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
12-12-2020So   15:30 17:45 Kulturowe podstawy edukacji Ć dr Edyta Bartkowiak
12-12-2020So   18:00 20:15 Pedeutologia Ć dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
13-12-2020Ni sem.1 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
13-12-2020Ni sem.2 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Krzysztof Wąż, prof. UZ
13-12-2020Ni   10:30 12:45 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej W dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
13-12-2020Ni   13:00 15:15 Pedagogika ogólna W dr Edyta Bartkowiak
13-12-2020Ni   15:30 17:45 Pedagogika ogólna Ć dr Edyta Bartkowiak
09-01-2021So   08:00 10:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych W dr Jacek Jędryczkowski
09-01-2021So lab.1 10:30 12:45 Nowe media w edukacji L dr Jarosław Wagner
09-01-2021So lab.1 13:00 15:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych L dr Jacek Jędryczkowski
09-01-2021So lab.2 13:00 15:15 Nowe media w edukacji L dr Jarosław Wagner
09-01-2021So lab.2 15:30 17:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych L dr Jacek Jędryczkowski
10-01-2021Ni   08:00 10:15 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Ć dr Iwona Kopaczyńska
10-01-2021Ni   10:30 12:45 Metodologia badań społecznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
10-01-2021Ni   13:00 15:15 Metodologia badań społecznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
10-01-2021Ni   15:30 17:45 Kulturowe podstawy edukacji Ć dr Edyta Bartkowiak
10-01-2021Ni   18:00 20:15 Kulturowe podstawy edukacji W dr Edyta Bartkowiak
23-01-2021So   08:00 10:15 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Ć dr Iwona Kopaczyńska
23-01-2021So   10:30 12:45 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Ć dr Iwona Kopaczyńska
23-01-2021So   13:00 15:15 Kulturowe podstawy edukacji Ć dr Edyta Bartkowiak
23-01-2021So   15:30 17:45 Kulturowe podstawy edukacji W dr Edyta Bartkowiak
24-01-2021Ni sem.1 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
24-01-2021Ni sem.2 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Krzysztof Wąż, prof. UZ
24-01-2021Ni   10:30 12:45 Pedagogika ogólna W dr Edyta Bartkowiak
24-01-2021Ni   13:00 15:15 Pedagogika ogólna Ć dr Edyta Bartkowiak
30-01-2021So lab.1 10:30 12:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych L dr Jacek Jędryczkowski
zajęcia przełożone z 28.11.2020
30-01-2021So lab.2 13:00 15:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych L dr Jacek Jędryczkowski
zajęcia przełożone z 28.11.2020

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.