Plan zajęć

11PED-POWiP-ND

Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2020/2021

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce Terminy
Sobota
sem.2 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 12-12-2020;
  08:00 10:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych W dr Jacek Jędryczkowski 09-01-2021;
  08:00 10:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych L dr Jacek Jędryczkowski 30-01-2021;
zajęcia przełożone z 28.11.2020
  10:30 12:45 Wspomaganie rozwoju dziecka W dr Tomasz Fetzki 23-01-2021;
  10:30 12:45 Pedagogika specjalna W dr Natalia Gumińska 12-12-2020;
  10:30 12:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych L dr Jacek Jędryczkowski 09-01-2021;
  13:00 15:15 Pedagogika specjalna Ć dr Natalia Gumińska 12-12-2020; 09-01-2021;
  13:00 15:15 Wspomaganie rozwoju dziecka Ć dr Tomasz Fetzki 23-01-2021;
  15:30 17:45 Nowe media w edukacji L dr Jarosław Wagner 09-01-2021;
  15:30 17:45 Pedeutologia Ć dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 12-12-2020;
  15:30 17:45 Kulturowe podstawy edukacji W dr Edyta Bartkowiak 23-01-2021;
  18:00 20:15 Kulturowe podstawy edukacji Ć dr Edyta Bartkowiak 12-12-2020; 23-01-2021;
Niedziela
sem.1 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 13-12-2020; 24-01-2021;
sem.2 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 24-01-2021;
sem.2 10:30 12:45 Seminarium magisterskie I S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 13-12-2020; 31-01-2021;
  10:30 12:45 Metodologia badań społecznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 10-01-2021;
  10:30 12:45 Pedagogika ogólna W dr Edyta Bartkowiak 24-01-2021;
  13:00 15:15 Pedagogika specjalna Ć dr Natalia Gumińska 24-01-2021;
  13:00 15:15 Kulturowe podstawy edukacji Ć dr Edyta Bartkowiak 10-01-2021;
  13:00 15:15 Pedagogika ogólna W dr Edyta Bartkowiak 13-12-2020;
  15:30 17:45 Metodologia badań społecznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 10-01-2021;
  15:30 17:45 Warsztaty diagnozowania w opiece, wychowaniu i profilaktyce Ć dr Marcin Szumigraj 13-12-2020;
  15:30 17:45 Pedagogika ogólna Ć dr Edyta Bartkowiak 24-01-2021;
  18:00 20:15 Pedagogika ogólna Ć dr Edyta Bartkowiak 13-12-2020;
  18:00 20:15 Kulturowe podstawy edukacji W dr Edyta Bartkowiak 10-01-2021;

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Termin Dzień PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Miejsce
12-12-2020So sem.2 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
12-12-2020So   10:30 12:45 Pedagogika specjalna W dr Natalia Gumińska
12-12-2020So   13:00 15:15 Pedagogika specjalna Ć dr Natalia Gumińska
12-12-2020So   15:30 17:45 Pedeutologia Ć dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
12-12-2020So   18:00 20:15 Kulturowe podstawy edukacji Ć dr Edyta Bartkowiak
13-12-2020Ni sem.1 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
13-12-2020Ni sem.2 10:30 12:45 Seminarium magisterskie I S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
13-12-2020Ni   13:00 15:15 Pedagogika ogólna W dr Edyta Bartkowiak
13-12-2020Ni   15:30 17:45 Warsztaty diagnozowania w opiece, wychowaniu i profilaktyce Ć dr Marcin Szumigraj
13-12-2020Ni   18:00 20:15 Pedagogika ogólna Ć dr Edyta Bartkowiak
09-01-2021So   08:00 10:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych W dr Jacek Jędryczkowski
09-01-2021So   10:30 12:45 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych L dr Jacek Jędryczkowski
09-01-2021So   13:00 15:15 Pedagogika specjalna Ć dr Natalia Gumińska
09-01-2021So   15:30 17:45 Nowe media w edukacji L dr Jarosław Wagner
10-01-2021Ni   10:30 12:45 Metodologia badań społecznych W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
10-01-2021Ni   13:00 15:15 Kulturowe podstawy edukacji Ć dr Edyta Bartkowiak
10-01-2021Ni   15:30 17:45 Metodologia badań społecznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl
10-01-2021Ni   18:00 20:15 Kulturowe podstawy edukacji W dr Edyta Bartkowiak
23-01-2021So   10:30 12:45 Wspomaganie rozwoju dziecka W dr Tomasz Fetzki
23-01-2021So   13:00 15:15 Wspomaganie rozwoju dziecka Ć dr Tomasz Fetzki
23-01-2021So   15:30 17:45 Kulturowe podstawy edukacji W dr Edyta Bartkowiak
23-01-2021So   18:00 20:15 Kulturowe podstawy edukacji Ć dr Edyta Bartkowiak
24-01-2021Ni sem.1 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
24-01-2021Ni sem.2 08:00 10:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
24-01-2021Ni   10:30 12:45 Pedagogika ogólna W dr Edyta Bartkowiak
24-01-2021Ni   13:00 15:15 Pedagogika specjalna Ć dr Natalia Gumińska
24-01-2021Ni   15:30 17:45 Pedagogika ogólna Ć dr Edyta Bartkowiak
30-01-2021So   08:00 10:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych L dr Jacek Jędryczkowski
zajęcia przełożone z 28.11.2020
31-01-2021Ni sem.2 10:30 12:45 Seminarium magisterskie I S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ

Legenda: PG - Pogrupy. RZ - rodzaj zajęć. - zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.